Godkjente byggeprogrammer for Skedsmo og Lørenskog videregående skoler

Fylkestinget har godkjent byggeprogram for Skedsmo videregående skole og Lørenskog videregående skole.Skedsmo videregående skole - Klikk for stort bildeSkedsmo videregående skole Kristin Svorte  

Det er forventet stor tilflytting til Romerike i årene fremover, og særskilt til kommunene Ullensaker, Lillestrøm og Lørenskog.

Det betyr økende behov for nye elevplasser i regionen.

I perioden 2015–2020 har det vært en vekst på ca. 350 nye elevplasser, og det er beregnet en ytterligere vekst på ca. 650 nye elevplasser mot 2026.

Skedsmo videregående skole

Fylkestinget har godkjent byggeprogram 30042 Skedsmo videregående skole, som ligger i Lillestrøm kommune.

Programmet innebærer nybygg, tilbygg og ombygging med et bruttoareal på 10 468 m², slik at skolen blir funksjonell og godt tilpasset behovet.

Prosjektet gjennomføres innenfor en kostnadsramme på 779 millioner kr, inkl. mva.

Lørenskog videregående skole

Fylkestinget har godkjent byggeprogram 30028 Lørenskog videregående skole.

Programmet består av nybygg, tilbygg og ombygginger i eksisterende bygning.

Prosjektet gjennomføres innenfor en kostnadsramme på 269 millioner kr, inkl. mva.

I byggeprogrammene legges det vekt på følgende:

  • Ladeinfrastruktur ivaretas som en del av utomhusplanen i prosjektet.
  • På nybygget skal det anlegges grønt tak som tilrettelegger for biologisk mangfold.
  • På uteområdene skal det i størst mulig grad plantes bievennlige planter, bærbusker og/eller frukttrær.
  • Det skal fortrinnsvis brukes tre som byggemateriale der det er hensiktsmessig.

Les mer om sakene på viken.no (sak 92 og sak 93)

Til toppen