Klagefrister våren 2023

Elever har rett til å klage på standpunktkarakterer (men ikke halvårsvurderinger) og muntlig/muntlig-praktisk/praktisk eksamen. Siste frist er 10 dager fra det tidspunktet karakteren er offentliggjort i VIS.

Klager MÅ sendes inn på eget skjema som ligger på Viken sine nettsider. og bør begrunnes. Klagen sendes enten på e-post til heges@viken.no, til studieleder Hege Anita Søvik, i chaten på teams eller leveres i resepsjonen.

  • Frist for hurtigklage på standpunkt i fag for vg3 og VPB: mandag 12.juni kl. 23:59.
  • Frist for hurtigklage på standpunkt i orden/atferd for vg2 YF og vg3: torsdag 15.juni kl. 23:59.
  • Frist for hurtigklage på standpunkt i fellesfag for vg2 YF: torsdag 15.juni kl. 23:59.
  • Frist for hurtigklage på muntlig/muntlig-praktisk eksamen avholdt fredag 9.juni: mandag 12.juni kl. 23:59.
  • Frist for hurtigklage på muntlig/muntlig-praktisk eksamen avholdt torsdag 15.juni: fredag 16.juni kl. 23:59.

Det er kun elever på vg2 YF, vg3 og VPB som har mulighet til å søke om hurtigbehandling av klager. Dere vil da få svar på klagen innen 3.juli. Ordinær svartid på klager er i oktober.

For full oversikt over frister for å levere klager på karakterer, se vedlegg.

Klagefrister Lørenskog vgs våren 2023 (PDF, 77 kB)

Dere kan lese mer om å klage på karakterer på Viken sine nettsider.