Klima -og miljørapport for Lørenskog vgs 2021

Nå er miljø- og klimarapporten til Lørenskog videregående skole for 2021 klar. 

Noe av det viktigste arbeidet så langt har vært at alle ansatte og elever har fått komme med innspill på hvordan vi kan bidra til en mer bærekraftig utvikling. Noe av det første vi gjorde var å få til et bedre system for kildesortering og bevisstgjøring av hvordan vi som skole og enkeltpersoner kan bidra.

Videre har alle som står for innkjøp fått informasjon om at vi skal velge miljøsertifiserte leverandører og miljømerkede produkter om mulig. En egen bærekraftgruppe vil lage en plan for ulike tiltak vi kan gjennomføre gjennom skoleåret for å skape blest om ulike bærekraftige tiltak.

Det er noe usikkerhet til enkelte tall i rapporten. Dette skyldes at dette er nytt for oss, og vi klarte ikke å få fram presise nok tiltak på alle kategoriene. På sikt regner vi med at dette skal bli et godt verktøy for å måle skolens fotavtrykk og med det være et godt virkemiddel for å gjøre ytterligere tiltak.

Her kan du lese rapporten vår for 2021.

Til toppen