Normal skolehverdag

Som en følge av at Norge har åpnet opp går vi over til normal skolehverdag. 

Følgende generelle smittevernråd gjelder fortsatt:

  1. Syke personer skal ikke være på skolen. Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme. Dette gjelder også vaksinerte. Både barn og voksne skal holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Man kan komme tilbake selv om man fortsatt har restsymptomer som rennende nese eller hoste. Smittevernmyndighetene anbefaler at personer med luftveissymptomer tester seg. Personer som får påvist korona skal isolere seg. Mer informasjon om sykdom, testing og karantene finner dere på UDIR sine sider. Ved sykdom, milde luftveissymptomer eller er hvis du er i karantene og isolasjon kan du gjøre skolearbeid hjemmefra, jamfør retningslinjer på UDIR. Dette regnes ikke som fravær.
  2. God hygiene. Hostehygiene er viktig for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene er viktig for å hindre kontaktsmitte.
  3. Godt renhold. Godt renhold forebygger kontaktsmitte

Fraværsregelen

Fraværsregelen innføres fra og med mandag etter høstferien. Dette betyr kort at vi igjen må forholde oss til de vanlige fraværsreglene. Det betyr blant annet at dere ikke lenger kan bruke egenmelding eller bekreftelse fra en forelder ved fravær av helsegrunner. Merk likevel at du kan gjøre skolearbeid hjemmefra ved milde luftveissymptomer eller er i karantene, se punkt 1 over.

Se også skriv fra Lørenskog kommune angående informasjon til nærkontakter.  (PDF, 79 kB)

Til toppen