Realfagsprisen 2023

Realfagsprisen for Nedre Romerike er for elever i tredje klasse på vgs med realfaglig fordypning. Det er Rotaryklubber i Skedsmo, Nittedal, Sørum og Lørenskog som står bak arrangementet. Hensikten med prisen er å oppmuntre elever til spesialisering innenfor alle grener av realfag på universitets- og høyskolenivå.

Skolene velger ut inntil to elever (kandidater) som inviteres til en "Fagdag" der de legger fram en kort presentasjon på 5 minutter om et selvvalgt emne for en jury. Juryen består av en realfagslærer fra hver skole og to representanter fra Rotary.

Vår kandidat til fagdagen 9. mars var Amir Nqila. Han presenterte Relativitetsteorien.

Amir presenterer relativitetsteorien - Klikk for stort bilde
Bilde fra presentasjon - Klikk for stort bilde
Bilde av presentasjon - Klikk for stort bilde

Årets fagdag 9. mars bestod av interessante korte elevpresentasjoner om Kvantesammenfiltring, Gyroskop, Fusjon, Overflateintegraler, Relativitesteorien, ALS-gåten, Fisjonsteknologi, Kvantefysikk, Bioteknologi, Gjenskape mammutsteppen - en av løsningene på klimakrisen? og Strøm virker ikke som du tror.

I tillegg var det lengre interessante foredrag om Norge på Mars ved Svein Erik Hamran, professor UiO, Overvåking av lufta, hvorfor og hvordan ved Wenche Aas, seniorforsker NILU og Robotkirurgi ved Frode Reier-Nilsen, overlege ved avdeling for Kar/thoraxkirurgi på Ahus.

Vår representant inn i juryen er Nils Ivar Huuse

Prisutdelingen foretas i en egen seremoni torsdag 23.3.

Alle deltakerne får en pengepremie; for hver skole velger juryen en 1. og 2. premie. I tillegg velger juryen en hovedpris for beste deltaker.

Til toppen