Skoleelever ut videregående skole anbefales kun å holde seg hjemme dersom de er syke. Du kan gå på skolen når du har vært feberfrie i 24 timer.

Kommuneoverlegen har bestemt at vi går over til grønt nivå fra og med mandag 17. januar. Det vil si vanlig organisering av klasser/grupper og skolehverdagen. Vi vil teste alle elevene mandag morgen.

Tiltakene på grønt nivå er: 

  • Ingen syke skal møte på skolen. Altså, bli hjemme dersom du har forkjølelsessymptomer.
  • God hygiene og normalt renhold
  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

For å begrense spredningen av Omikron og avlaste helsevesenet er alle videregående skoler satt på rødt nivå. Det overordnede målet ved rødt nivå er at elever og ansatte har et begrenset antall kontakter og holder oversikt over disse.

På grunn av smitteutviklingen og forventet økning i omikronsmitte, er kommuneoverlegen anbefalt av FHI å innføre gult tiltaksnivå.

Som en følge av de nye koronatiltakene til regjeringen, gjeninnfører vi noen tiltak for Lørenskog videregående skole.

Se vedlagte skriv fra Lørenskog kommune angående nærkontakter. 

Som en følge av at Norge har åpnet opp går vi over til normal skolehverdag. 

16- og 17 åringer som ikke har tatt koronavaksine ennå og som ønsker det, kan sette seg opp time ved å benytte lenke i artikkelen. 

Uke 21 startet vi opp med massetesting av elever og ansatte på Lørenskog videregående skole. Vedlagt finner du brev fra kommuneoverlegen angående testing. 

24. mars kom ny, revidert utgave av smittevernveilederen for de videregående skolene. 

Til toppen