Lån av skolens lokaler

Det er mulig for frivillige organisasjoner og offentlige institusjoner å låne skolens lokaler når skolen ikke trenger dem selv.  Les mer nedenfor om hvordan man gå fram.

Til toppen