Skolen på Ahus

Lørenskog videregående har en egen skoleavdeling på Ahus. Viken  fylkeskommune har opplæringsansvar for alle pasienter i grunnskolealder, eller med skoleplass i videregående skole i den tiden de er innlagt på Akershus Universitetssykehus.

To skoler på avdeling Ahus:

Sykehusskolen 

Sykehusskolen ligger på Barne- og ungdomsklinikken og gir opplæring til pasienter i grunnskole (1. – 10. trinn) og videregående alder.

UK-skolen 

UK-skolen ligger i direkte tilknytning til Ungdomspsykiatrisk Klinikk og gir opplæring til pasienter i grunnskole (8. – 10. trinn) og videregående alder.

Tilbudet består av:

  • Elevene får et skoletilbud tilpasset behandlingsopplegget på Ahus.
  • Tett samarbeid mellom klinikk og skole til elevenes/pasientenes beste.
  • Elevene får mulighet til å følge fagene til klassen sin i den tiden de er pasient på Ahus.
  • Elevene kan gjennomføre prøver, tentamen og eksamen i samarbeid med nærskolen.
  • Lærerne på avdeling Ahus samarbeider tett med elev, foresatte, behandler og nærskole for best mulig tilbakeføring til nærskolen etter utskrivning.
Til toppen