Aktuelt

Mailandmesterskap for Ungdomsbedrifter 2. desember 2021

    Det var stor aktivitet på skolen denne dagen. Det var påmeldt over 20 Ungdomsbedrifter. Her er flere bilder fra hele dagen. Alle bilder er tatt av Dynamic Media.    

Onsdag var det kurs i redesign av klær

Mailand vgs er Miljøfyrtårn skole, og det gjennomføres arrangementer og tiltak i denne sammenheng. Et tiltak er å inspirere til gjenbruk, og derfor ble det arrangert kurs i redesign av klær. Dessverre hadde få meldt seg på, men kurset ga inspirasjon for de som var der; og de som tittet innom. Det vil bli avholdt kurs på nytt våren 2022. Det var Relove med instruktørene Maria Roo-Andersen og Kateryna Bukhantsova som holdt kurset. Relove er en frivillig organisasjon som sprer kunnskap om redesign og reparasjon av klær.  Relove

Informasjonsmøte om hvilke programfag elever kan velge på VG2 torsdag 25.11 klokka 18.00.

      Lurer du på hvilke programfag du bør velge neste  om du går  Studiespesialisering eller på Medier og kommunikasjon på Mailand, kan du nå få se hva noen av lærerne og elevene sier om de ulike fagene i korte informasjonsfilmer skolen har produsert.

Åpen dag Tilrettelagt avdeling

    Onsdag 10. november var det åpen ettermiddag på TO. Her er presentasjonen fra møtet. (PDF, 422 kB)

Elevundersøkelsen 2021

  Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, fylkeskommunen og staten for å gjøre skolen bedre. På Mailand vil denne undersøkelsen bli gjennomført 8.desember. Alle klasser svarer på undersøkelsen. Jo flere elever som svarer på undersøkelsen, jo sikrere blir resultatet. Det betyr at de som skal bruke resultatene, bygger tiltak på undersøkelsessvar som er representative for elevenes syn på læringsmiljø og trivsel. Dette er viktig for at skolen skal utvikle seg i riktig retning. les om undersøkelsen på U dir.no

Fraværsregler for skoleåret 2021-2022

  De reglene som gjelder for HELE skoleåret er følgende: Alt fravær som gjelder helsemessige årsaker, herunder også all sykdom, karantene, isolasjon, osv skal gi elevene mulighet til å levere egenerklæring, og med underskrift fra foresatte når de er under 18 år Faglærer fører fortsatt fravær som M (meldt fravær) eller X (når fraværet ikke er meldt) Kontaktlærer endrer fraværet i VIS til R - dok. fravær helsegrunner 21/22 når eleven har levert egenmelding For fravær i perioden 11. oktober - 8. november må du levere ny egenmelding dersom du skal ha registrert sitt sykdomsfravær som R. (R betyr at fraværet ikke kommer på kompetansebevis eller vitnemål). Dersom det fortsatt blir stående som D, vil sykdomsfraværet komme på vitnemål/dokumentasjon. Det forventes IKKE at kontaktlærer går tilbake for å korrigere ditt sykdomsfravær uten at DU har bedt om det. Derfor bes du snarest om å gå gjennom det fraværet du har hatt de siste ukene. Du kan også levere egenmelding for sykdomsfravær som du IKKE har dokumentert med legeerklæring denne perioden Ved spørsmål kan du rette disse til din kontaktlærer eller avdelingsleder Egenmeldingsskjema for elevfravær (DOCX, 16 kB)

Søknadsfrist Lånekassen

  Søk om stipend og lån før 15. november   Elever som trenger stipend og lån fra Lånekassen for høstsemesteret 2021, må søke innen 15. november. Fristen gjelder for elever som ikke allerede har søkt om stipend og lån for høstsemesteret.     Les mer her  

Videregående skole og korona: Unntak fra fraværsreglene

På grunn av koronasmittesituasjonen skal helserelatert fravær ikke gjøre utslag på fraværsgrensen ut skoleåret 2021–2022. Skolene skal sørge for at slikt fravær ikke føres på vitnemål og kompetansebevis.

Ungdomsbedrifter fra Mailand vgs gjorde det stort i Propelljakten

    Propelljakten ble arrangert av Ungt entreprenørskap 28.oktober på Oslo Met Kjeller. 

Det vil være NAV-ungdomsveileder på skolen hver mandag dette skoleåret

NAV-ungdomsveileder er å treffe på Mailand videregående skole hver mandag fra kl. 11.30 til 15.30 og har kontorplass i gangen der du finner rådgiverne. NAV-ungdomsveileder kan bistå, støtte og veilede elever i ulik problematikk utover skolehverdagen som hindrer eleven i å gjennomføre skolen. Dette kan blant annet dreie seg om bo- og hjemmeforhold, økonomiske spørsmål og personlige utfordringer inkludert rus og psykisk helse. Kartlegge det helhetlige hjelpebehovet. NAV-ungdomsveileder gir individuelle tjenester som: Opplysning, råd og veiledning, individuell plan og praksisplass ved behov.

Til toppen