Aktuelt

Første Pop Up Shop på Mailand

    I dag åpnet Vg2 Salg og reisesliv  (2SR) sin første Pop Up Shop. Klassen har arbeidet og planlagt dette i et prosjekt.              

Trenger du gode råd? Prøv den nye appen!

Appen Elevtjenesten er elevenes «røde knapp». Her får du rask og enkel tilgang til fagfolk som kan hjelpe, nesten uansett hva du strever med. Terskelen for å søke hjelp skal være lav, og hjelpen skal være nær.    

Informasjon om gult nivå og massetesting ved Mailand vgs

  Informasjon fra Samfunnsmedisinsk enhet, Lørenskog kommune:  For å dempe smittepresset og hindre at så mange unge blir smittet av covid-19, har vi innført gult tiltaksnivå i ungdomsskoler og på de videregående skoler. Dette er et midlertidig og forhåpentligvis et kortvarig tiltak. Vi ber dere lese hele informasjonsskrivet og veiledning for elever ved skolen.

Informasjon om testing og vaksine

  Fredag, mandag og onsdag vil alle elever og ansatte ved skolen bli testet med hensyn på mulig Covid -19 smitte. Andre testregimer avsluttes derfor nå. Elever født i 2004 og 2005 som skal vaksineres, skal følge den oppsatte plan vaksinering torsdag og fredag. Det er etter pålegg fra Samfunnsmedisinsk enhet i Lørenskog at denne endring er gjort.

Skolestart 18.august 2021

  I dag møtte nesten 900 elever til nytt skoleår ved Mailand vgs. Av disse var det det 300 elever som startet første året på videregående opplæring. I det fine været ble alle klasser møtt av rektor ute.         Foto: Mailand vgs  

Viktig informasjon fra Ruter om skoleskyss høsten 2021

  Smittevern og skoleskyss – sikring av tilstrekkelig kapasitet

Nye elever: Husk PC/Mac til skolestart!

Alle elever skal ha en bærbar datamaskin til bruk i skolearbeidet. Som ny Vg1-elev kan du enten bestille gjennom fylkeskommunens PC-ordning, eller du kan bruke din egen maskin dersom du har en god maskin fra før.

Prosjekt LUR – informasjon til søkere for skoleåret 21/22. Utvidet søknadsfrist til 31.05.21

  Elever som skoleåret 2021/2022 går i 7. klasse til 10. klasse, og fortrinnsvis ikke har deltatt i prosjekt LUR tidligere, har mulighet til å søke plass i prosjekt LUR ved Mailand VGS. Etableringen av prosjekt L æring og U ndring i R ealfag (LUR) kommer i forlengelsen av Mailand VGS’ ønske om å tilby større grad av tilpasset opplæring til elever med stort og ekstraordinært læringspotensial.

Vinner av skrivekonkurranse for ungdom: Dina Marie Stenerud 3STE på Mailand vgs

  Vårens skrivekonkurranse i Aftenposten SiD 2021 ble vunnet av elev på Mailand. Oppgaven var å lage en tale til besteforeldergenerasjonen. Vi gratulerer! Les hele saken i Aftenposten her: Aftenposten SiD Foto: Signe Dons

Vi får ny nettadresse tirsdag 9. mars: viken.no/mailand-vgs

Ny nettadresse er: viken.no/mailand-vgs.   Vær oppmerksom på at gamle lenker ikke vil fungere.

Til toppen