Aktuelt

Vi får ny nettadresse tirsdag 9. mars: viken.no/mailand-vgs

Ny nettadresse er: viken.no/mailand-vgs.   Vær oppmerksom på at gamle lenker ikke vil fungere.

Fra gult til rødt nivå

Kommuneoverlegen i Lørenskog kommune fatter med dette vedtak om rødt tiltaksnivå på alle videregående skoler og voksenopplæringen i Lørenskog kommune. Tiltakene innføres etter en vurdering av smittesituasjonen i kommunen. Rødt tiltaksnivå innføres umiddelbart og gjelder inntil det oppheves. Tiltaket evalueres fortløpende. Vedtaket er fattet etter Smittevernloven § 4-1, 1 bokstav b,. Fullmakt til å fatte vedtaket er delegert rådmann i delegeringsregnment av 14.12.2016 og videredelegert kommuneoverlegen. Du kan lese hele skrivet fra kommuneoverlegen her (PDF, 13 kB) .  Vi holder elever og ansatte fortløpende oppdatert på teams.  mvh Rektor

Husk søknadsfrist for videregående skole 1. mars!

  En kort informasjonsfilm om Mailand videregående skole

Velkommen til digitalt foreldremøte for Vg2 YF onsdag 17. februar kl. 18.00

Chat med Læreplassjegerne og få svar på direkten! Nå skal elevene ut i lære for å fullføre utdanningen sin. Enkelte lærefag er populære blant elevene, og det kan være vanskelig å finne nok læreplasser. Andre bransjer/lærefag har behov for flere søkere. Covid 19 kompliserer også situasjonen dette året.

Mange eksamener er avlyst denne våren

Les mer om dette på Viken sine nettsider  Avlysing av eksamen: – Eneste fornuftige å gjøre   - Viken fylkeskommune

Filmsnutter med informasjon om utdanningsvalg

Elever og lærere har laget små filmsnutter om de ulike utdanningsprogrammene du kan velge i mellom. Se her!

Mailand videregående skole går over til gult nivå.

  Fra og med mandag 08.02.21 vil vi gå over fra rødt til  gult nivå  for barnehager og skoler i Lørenskog. Konsekvensene ved å gå over til gult nivå er at vi kan gi mer undervisning  på skolen.

Nye regler om rødt og gult nivå

Statsforvalteren har kommet med nye regler som regulerer endringer mellom rødt og gult nivå i barnehager og skoler. Du finner informasjonen her:  Nye regler for digital hjemmeopplæring under koronapandemien - regjeringen.no .

Reiser på tvers av kommunegrensene

  Rådsområdet utdanning og kompetanse i Viken har kontaktet Statsforvalteren i Oslo og Viken med spørsmål om elever bosatt i en av de ti nedstengte kommunene skal få reise til videregående skole utenfor kommunen. Svaret er som følger : Elevers reiser skal vurderes på linje med ansattes reiser – de er nødvendige, og elevene skal følge skolens organisering av opplæringen.  Eksempelvis kan elever fra Enebakk reise til Lørenskog eller Lillestrøm videregående skoler. Atle Solberg Berland Rektor, Mailand videregående skole

Informasjonsfilmer om programfag på Mailand videregående skole

  Lurer du på hvilke programfag du bør velge på Mailand til VG2 på Studiespesialisering eller på Medier og kommunikasjon, kan du nå få se hva noen av lærerne og elevene sier om de ulike fagene i korte informasjonsfilmer skolen har produsert.

Til toppen