Ekskursjon til Hovedøya, 30. mai for vg1 studiespesialisering

copyright: at.ljostad@ha-nett.no   Mandag 30. mai drar alle klassene i 1ST på ekskursjon til Hovedøya. Der skal de arbeide med et tverrfaglig opplegg i geografi og naturfag. Opplegget passer godt inn i kompetansemålene for de to fagene, og vil oppleves som relevant for det elevene har lært i løpet av året. 

 

 

Reisen skjer med båt fra Rådhuskaien i Oslo kl. 10.00. Elevene møter kl. 09.30 for opprop og praktisk organisering.  

 

Elevene kan selv ordne med transport til Rådhuskaien. I tillegg organiseres felles transport med lærer fra bussterminalen ved Metro for de som ønsker det. Elevene vil få beskjed om rute og avreisetid på forhånd.  

Hvis eleven ønsker følge med lærer tilbake til bussterminalen Metro, må foresatte sende en mail til kontaktlærer. 

 

Elevene må selv sørge for å ha gyldig billett på kollektivreisene (dette inkluderer også båtreisen). 

Reisepenger kan søkes refundert ved levering av reiseregning og kvittering/billett fra båt, buss og/eller tog. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Geografi - og naturfagslærerne på vg1 studiespesialisering 

Til toppen