Elever med faget biologi 2 på ekskursjon i Jotunheimen

 Elever og lærere AK Baalsrud De skal gjøre feltundersøkelser i lavalpin sone, fjellbjørkeskogen, mellomalpin sone og høyalpin sone. Foruten registrering av arter skal vekstforhold for dyr og planter registreres.

 

Her er gjengen klare for tur opp mot Veslefjellet.

Undersøkelse i fjellbjørkeskogen AK Baalsrud  

Feltundersøkelse litt høyere i fjellet. Mellomalpin sone. AK Baalsrud I det fine være ble det tid for ei pause og se på den fineutsikten AK Baalsrud  

 

 I fjMatpause AK Baalsrud ellbPå toppen, 1578moh A Åby jørkeskogen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feltarbeid i mellomalpinsone.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I det fine været er utsikten flott.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litt mat må en ha før klatreetappen starter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En av nasjonalblomstene - Klikk for stort bildeBergfru AK Baalsrud

   AK Baalsrud   En av Norges to nasjonalblomster: Bergfrue

 

 

 

Bakkesøte A Aaby

 

 

 

 

 

 

 

Bakkesøte.