Avslutning for alle klasser vg3 14. juni

Flagg på Mailand Lars E Danielsen

Alle avgangselever med foresatte ønskes velkommen til avslutning etter 13 års skolegang

 

Arrangementet starter i skolens kantine med forfriskninger. Det øvrige programmet vil foregå i Storsalen i Lørenskog Hus.

 

 

Av plasshensyn vil elevgruppa bli delt i to:

Onsdag 14. juni klokka 17.00:    3STA, 3STB, 3STC og 3PB

Onsdag 14. juni klokka 19.30:    3STD, 3STE, 3MKA

Velkommen

rektor