HELDIGITAL UNDERVISNING

To hender trykker på PC tastatur - Klikk for stort bilde Christian Berset/Studio CB   Mailand videregående skole vil i perioden 19.03.21 - 11.04.21 ha all undervisning på digitale flater.

Noen klasser vi fortsatt ha fysisk undervisning. Dette gjelder elever i 1SRC, 1IMC og TO (tilrettelagt opplæring).

Vedtaket fra kommuneoverlegen gjelder fram til og med 11.04.21. Fra og med mandag 12.04.21 vil vi gå over på rødt tiltaksnivå. En revidert plan for undervisning fra og med 12.04.21 vil bli lagt ut på skolens hjemmeside og publisert på teams i uke 14. 

Skolen vil ha en ekstra plandag tirsdag 06.04.21 der elevene får fri. 

Utdrag av vedtaket fra kommunelegen:

"Kommuneoverlegen i Lørenskog kommune fatter med dette hastevedtak om heldigital undervisning på de videregående skolene i Lørenskog kommune. Tiltaket innføres snarest, og senest 19.03.2021 og gjelder til og med 11. april. Sårbare elever bør gis tilbud om å motta undervisning på skolen. Videre fattes vedtak om videreføring av rødt tiltaksnivå på de videregående skolene og voksenopplæringen fra og med 12. april. Rødt tiltaksnivå gjelder inntil det oppheves. Tiltakene evalueres fortløpende.  Vedtaket er fattet etter covid-19 forskriften § 12c annet ledd, jf. smittevernloven § 4-1, første ledd bokstav b, jf. femte ledd andre setning, og hastevedtaket om heldigital undervisning vil behandles av formannskapet i Lørenskog kommune ved første anledning. "

Vedtak om heldigital undervisning på videregående skoler i Lørenskog kommune (PDF, 70 kB)

Til toppen