Fraværsregler for skoleåret 2021-2022

PC på arbeidsbord - Klikk for stort bilde Dan Dimmock/Unsplash  De reglene som gjelder for HELE skoleåret er følgende:

  • Alt fravær som gjelder helsemessige årsaker, herunder også all sykdom, karantene, isolasjon, osv skal gi elevene mulighet til å levere egenerklæring, og med underskrift fra foresatte når de er under 18 år
  • Faglærer fører fortsatt fravær som M (meldt fravær) eller X (når fraværet ikke er meldt)
  • Kontaktlærer endrer fraværet i VIS til R - dok. fravær helsegrunner 21/22 når eleven har levert egenmelding
  • For fravær i perioden 11. oktober - 8. november må du levere ny egenmelding dersom du skal ha registrert sitt sykdomsfravær som R. (R betyr at fraværet ikke kommer på kompetansebevis eller vitnemål). Dersom det fortsatt blir stående som D, vil sykdomsfraværet komme på vitnemål/dokumentasjon. Det forventes IKKE at kontaktlærer går tilbake for å korrigere ditt sykdomsfravær uten at DU har bedt om det. Derfor bes du snarest om å gå gjennom det fraværet du har hatt de siste ukene. Du kan også levere egenmelding for sykdomsfravær som du IKKE har dokumentert med legeerklæring denne perioden
  • Ved spørsmål kan du rette disse til din kontaktlærer eller avdelingsleder
  • Egenmeldingsskjema for elevfravær (DOCX, 16 kB)

Les mer om fravær fra Udir.no

Til toppen