Holbergprisen 2023: lærerprisen til bibliotekar Anne Brit Ingholm på Mailand

Prisvinner - Klikk for stort bildePrisvinner Anne Brit Ingholm Miriel Ingholm

Holbergprisen i skolen er en nasjonal forskningskonkurranse for elever i den videregående skolen innen humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag.

Det deles også ut pris til lære/ veileder som har utmerket seg i å veilede elevene i forskningsarbeidet.

Vi gratulerer Anne Brit.

Om Holbergprisen

Kunngjøring av årets finalister 

Forskningsoppgaven til Anne Brit

Hun tok for seg bekymringen som uttrykkes i høyere utdanning om studenters manglende evne til å vurdere kilder samsvarer med våre elevers opplevelse av undervisningen de får i kildekritikk gjennom hele skoleløpet. Selv om kildekritikk inngår i alle kompetansemål, og lærerne selvsagt snakker om dette, så kan det kanskje tenkes at konteksten og kommunikasjonen rundt øving i kildekritikk ikke er tydelig nok. Elever som Anne Brit  intervjuet mente at opplæringen av kildekritikk var mangelfull gjennom hele skoleløpet.

Anne Brits tanker om vegen videre for opplæring i kildekritikk:

For å få til en god opplæring i kildekritikk har jeg troen på at det må være felles ambisjoner og mål internt på egen skole og god fordeling av ansvar slik at det er kontinuerlig dialog rundt kildekritikk og dermed jevne drypp på elevene. Her tror jeg at skolebiblioteket kan ha en sentral rolle for å skape kontinuitet og knytte fag og oppgaver sammen. En god felles plan med klare mål og progresjon vil kanskje gjøre elevene bedre rustet og få større forståelse for hvordan man praktisk utøver kildekritikk når de leser tekster og orientering seg i ulike politiske meninger og sjangre. I tillegg er det selvsagt nødvendig å følge med i samfunnet for å ha tilstrekkelig bakgrunnskunnskap og forståelse av saker som skal vurderes. Dette er en stor utfordring, spesielt når mye blir presentert på en overfladisk og rask måte når vi scroller, og når algoritmer og ekkokamre begrenser hva vi faktisk får med oss av verden utenfor. For å kunne håndtere kildekritikk på en effektiv måte, må elevene også være villige til å lese lange tekster og sette seg inn i temaer og det har man rett og slett ofte ikke tid til i skolehverdagen hvis alle lærere skal løse alt på egen tue. Derfor blir lagarbeid og gode planer helt nødvendig.