Nytt tilfelle smitte Covid-19

Illustrasjon med grønn tavle og koronasymbol - Klikk for stort bilde Shutterstock  

 Ny smitte på skolen. Denne gangen i 1STA. Smittesporing er 15.04.21. Denne dagen hadde klassen fremmedspråk og engelsk. Elever fra aktuelle grupper vil få telefon fra smittevern i løpet av tirsdag 20.04.21. 

InformasjonsskrivInformasjonsskriv covid-19 Mailand vgs. 20.04.2021 (1) (PDF, 151 kB)

Til toppen