Prosjekt LUR – informasjon til søkere for skoleåret 21/22. Utvidet søknadsfrist til 31.05.21

Jente skriver i bok - Klikk for stort bildeIllustrasjonsbilde Trine Sirnes  Elever som skoleåret 2021/2022 går i 7. klasse til 10. klasse, og fortrinnsvis ikke har deltatt i prosjekt LUR tidligere, har mulighet til å søke plass i prosjekt LUR ved Mailand VGS.

Etableringen av prosjekt Læring og Undring i Realfag (LUR) kommer i forlengelsen av Mailand VGS’ ønske om å tilby større grad av tilpasset opplæring til elever med stort og ekstraordinært læringspotensial.

Les mer om prosjektet her. (DOCX, 19 kB)

Link til søknadsskjema

Til toppen