Samarbeid med Pierre-de-Coubertin-Gymnasium i Erfurt.

Mailand vgs  9 - 13. mai var fire av skolens lærere på jobbskygging i Erfurt.Der fikk de se og høre om en rekke gode problembaserte undervisningsopplegg, møtte dedikerte lærere og aktive og lydhøre elever. 

Mailand vgs  

Skolen er et toppidretsgymnas med elever fra 11-19 år, hvor noen elever bor på internat. Foruten omvisning fikk vi fikk være med å observere friidrettstrening og vi fikk prøve ut skolens utmerkete kantine. 

Dette er også vår utvekslingsskole, så vi hadde samtaler med rektor og lærere ved skolen om videre samarbeid i skoleåret 2022/2023. Vi prøvde dessuten ut utfluktsmål for utvekslingen og besøkte et Stasi-fengsel i byen og middelalderborgen Wartburg i Eisenach.

Til toppen