Samtykke kreves for TV innspilling - SEXpertene

Tirsdag 12., onsdag 13. og fredag 15. oktober  får Mailand videregående skole besøk av et tv-team fra The Oslo Company. De skal filme på skolen i forbindelse med et tv-program som skal sendes på Discovery våren 2022. 

På Den Store Sexdagen kommer vi til å samle deler av skolens elever for å lytte til hva SEXpertene har å lære bort, og i denne situasjonen kan potensielt alle elever som er tilstede bli filmet. Det vil også foregå noe filming i gangene mandag og fredag. Det kommer til å være tydelig skilting som forteller at "filming pågår" i de områdene produksjonsselskapet filmer.

Om det er slik at du/dere ønsker å reservere din ungdom mot å delta på opptakene, må skolen få skriftlig beskjed innen mandag 4. oktober, til avdelingsleder Per-Arne Brunvoll, peraneb@viken.no, mob 97420859

Hører vi ikke noe fra dere innen denne datoen, anser vi det som et samtykke til å være med på opptakene.

Om programmet:

SEXpertene er et sexpositivt program, med hovedmålgruppe 15 – 25 år. I hvert program drar vi til en ny videregående skole,  hvor tre deltagere påtar seg rollen som skolens SEXperter. I løpet av uken skal deltagerne lære alt som er verdt å vite om et spesifikt seksuelt tema.

Ved ukens slutt arrangerer vi Den Store Sexdagen, hvor våre sexperter skal videreformidle det de selv har lært til alle de andre elevene på skolen. 

Ambisjonen er å lage en informativ serie som kan være en ressurs for ungdom i dagens seksualiserte samfunn.

 

De tre elevene som velges som programmets SEXperter er valgt ut i en egen castingprosess.

 

Samtykke:

På Den Store Sexdagen kommer vi til å samle deler av skolens elever for å lytte til hva SEXpertene har å lære bort, og i denne situasjonen kan potensielt alle elever som er tilstede bli filmet. Det vil også foregå noe filming i gangene mandag og fredag. Det kommer til å være tydelig skilting som forteller at "filming pågår" i de områdene produksjonsselskapet filmer.

Til toppen