Søknadsfrist Lånekassen

 

Søk om stipend og lån før 15. november   

Elever som trenger stipend og lån fra Lånekassen for høstsemesteret 2021, må søke innen 15. november. Fristen gjelder for elever som ikke allerede har søkt om stipend og lån for høstsemesteret.   

 

Les mer her


 

Går glipp av 40 millioner kroner i utstyrsstipend 
Mange elever har store utgifter når de skal kjøpe utstyret de trenger. Likevel går elever i videregående opplæring hvert år glipp av 40 millioner kroner i utstyrsstipend. Lånekassen ønsker at alle elever skal få det utstyrsstipendet som de har krav på.  

Alle elever med ungdomsrett har krav på utstyrsstipend, og de får stipendet uavhengig av hvor mye foreldrene deres tjener. Det er mulig å bare søke om utstyrsstipend, eleven må ikke samtidig søke om lån.  

Vennlig hilsen   

Lånekassen  

Til toppen