Tur for elever og lærere til Laatzen, Tyskland

Tur til Laatzen 2022 Torsten Lippelt - Hannoversche Allgemeine  Mailand videregåene skole er en Erasmus+ skole. Nå i mai var fire elever og to lærere fra Mailand vgs på samling i  anledning prosjektet DEmocRASMUS i Tyskland. 

Foruten norske var det tyske, nederlandske og portugisiske deltager.

Turen var første etappe i dEmocRASMUS-prosjektet. Prosjektet setter søkelys på framveksten av anti-demokratiske krefter i Europa og hvordan ungdom kan være forberedt til å møte utforingene knyttet til dette.

I felleskap ble det blant annet gjennomført politiske simulering-spill, besøk til delstatsparlamentet, møter med politiske partier, byvandring i Hannover og dagstur til Berlin.

Neste tur går til Nederland, før Mailand skal være vertskap i 2023.  

Les mer om ERasmus+ 

Til toppen