Velkommen til åpen ettermiddag på tilrettelagt avdeling (TO)

Tilrettelagt Opplæringsavdeling ved Mailand Vgs. Mailand vgs

Onsdag 09.11. fra 14.30 til 16.00 er det åpen ettermiddag på tilrettelagt avdeling (TO)

Presentasjon om TO Mailand vgs

Program:

Presentasjon og informasjon om TO av avdelingsleder.

Omvisning på avdelingen med informasjon om viktige fagområder og arbeidsmåter av fagarbeidere og lærere.

Påmelding innen mandag 7/11 på epost: agnethel@viken.no eller sms 940 02 663     

Velkommen!

Hilsen alle oss på TO