Viktig informasjon fra Ruter om skoleskyss høsten 2021

Tre ungdommer går mot rød buss - Klikk for stort bilde Christian Berset/Studio CB  Smittevern og skoleskyss – sikring av tilstrekkelig kapasitet

INFORMASJON FRA RUTER 

Vi må alle gjøre vårt for å sikre at smittevernstiltak blir overholdt om bord på skoleskyssen. Vi ber dere derfor om følgende:

  1. Vis hensyn, og spre dere over ulike avganger
  2. Benytt fordør ved påstigning og les av billetten din hos sjåføren
  3. Benytt sitteplasser framfor å stå
  4. Ikke reis dersom du er syk eller har vært i kontakt med noen som er smittet av korona

Husk gyldig billett når du reiser kollektivt. Ta kontakt med skolen dersom du har problemer med skolebilletten din.

I vår kjørte Ruter ekstrabusser på utvalgte skoleskysslinjer for å sikre tilstrekkelig kapasitet om bord. Dette tiltaket viste seg å ha god effekt, og det er besluttet at tiltaket videreføres for nytt skoleår. Ekstrabusser vil derfor bli satt i drift fra og med uke 33.

Ruter gjør fortløpende vurderinger knyttet til hvilke linjer som bør forsterkes, og det vil derfor kunne skje endringer fra uke til uke. Dersom dere har spørsmål knyttet til dette eller opplever utfordringer med kapasitet, oppfordres dere til å ta direkte kontakt med Ruters skoleskyssavdeling. 

Informasjon til alle elever som benytter skoleskyss:

Ruter har nå åpnet fordøren på alle busser, og det er denne som skal benyttes ved påstigning. Elevene må lese av billetten sin på kortleser ved fører, for så å trekke bakover i bussen og finne seg en sitteplass.

Første seterad holdes for tiden stengt, men bortsett fra disse skal alle seter benyttes. Dersom det mot formodning skulle være fult på bussen og elevene må stå skal de stå spredt og sørge for å holde avstand til andre reisende.

Elevene må til enhver tid sørge for å følge gjeldende råd og retningslinjer ved reise på kollektivtransporten. Per 11.08.2021 inkluderer dette blant annet:

  • Elevene må vise hensyn og holde en meters avstand mens de venter på bussen, samt ved av- og påstigning.
  • Dersom eleven er syk eller har vært i nærkontakt med noen som er smittet av Covid-19, skal de ikke reise kollektivt

Billettering

De elevene som har krav på dekket skoleskyss får utdelt et reisekort med skolebillett på skolen. Denne må aktiveres ved førstegangsreise, og kan tidligst aktiveres 18. august. Dersom elevene opplever problemer med sitt reisekort, må de kontakte sin skole for å få et erstatningskort.

Det er per 11.08.2021 ikke mulig å betale med kontanter om bord på skoleskyssen. Dersom elever som ikke har dekket skoleskyss ønsker å reise med skoleskyssen må de kjøpe billett via Ruter-app eller eget reisekort. Mer informasjon om dette finnes på ruter sine hjemmesider, ruter.no

Skolens ansvar

Skolene har ansvar for å informere elever og foresatte om de retningslinjer som gjelder for skoleskyssen. Skolen har ansvar for eleven innenfor skolens område, herunder også sørge for en forsvarlig av/påstigning av elevene på stoppestedene ved skolen. Jf opplæringsloven §13-4.

Henvendelser

Ta gjerne kontakt med kommunens skoleskyssansvarlige dersom dere det er spørsmål av noen art. På denne måten får vi koordinert henvendelser og ivaretatt en god dialog. Ruters skoleskyssavdeling, ruteplanleggerne og Konsentra for spesialskyss står alle parat til å sikre en fortsatt god avvikling av skoleskyssen.

Kontakt

Ruter 

Skriv «Skoleskyss» i emnefelt/overskrift.
E-post: post@ruter.no
Telefon, Skoleskyssavdelingen: 40 00 67 00 (hverdager kl. 10–14)

Konsentra

Henvendelser vedr. spesialskyss:
Kontaktskjema Konsentra
Telefon: 24 20 20 33 (hverdager kl. 07–17)

Lykke til med nytt skoleår!

Til toppen