Til nye elever: Husk å aktivere din Viken-bruker

Bruk brukernavn og aktiveringskode du har fått på SMS. Se hvordan du aktiverer Viken-brukeren din.

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten gir råd og veiledning om din helse og trivsel. Vi kan henvise videre til lege, PPT eller andre instanser. 

Du kan snakke med oss om 

 • personlige problemer eller bekymringer knyttet til hjem, skole eller venner 
 • prevensjon, graviditet, kjønnssykdommer, underlivsplager 
 • søvnvansker, ernæring 
 • stress, sorg, angst og depresjon, spiseproblemer, selvskading, smerter 
 • mobbing, skolefravær, lav selvfølelse eller selvtillit, ensomhet, prestasjonsangst, konsentrasjonsvansker 
 • fysisk og psykisk vold, overgrep og voldtekt 
 • rusmidler, røyk/snus 
 • etc. 

Kontakt oss 

Helsesykepleier er Grethe Trongaard og har kontor i gangen ved rådgiverne

Telefon 67 91 14 60 eller mobil 97 58 74 83

E-post: grethetro@viken.no

Obs: ikke send sensitive personopplysninger på sms/e-post. 

Skolehelsetjenesten

 • Time hos helsesykepleier regnes som dokumentert fravær og teller ikke med i fraværsgrensen på 10 prosent. 
 • Tilbudet er gratis. 
 • Helsesykepleier har taushetsplikt. Ved mistanke om mishandling i hjemmet eller alvorlig omsorgssvikt, har vi meldeplikt til barnevernstjenesten. 

Helsestasjon for ungdom 

Utenom trefftidene på skolen, kan du benytte deg av tilbudet på Helsestasjon for ungdom.      

Se også  

Helsestasjon for ungdom:

Lørdagsrudveien 2, 1472 Fjellhamar. Tlf.: 67 20 16 99 / 99 47 79 63

Mer informasjon om helsestasjon for ungdom på Lørenskog kommune sine nettsider

PHBU (psykisk helse for barn og unge):

Skårersletta 50, 1473 Lørenskog. Tlf.: 67 20 16 40

Mer informasjon om Forebyggende psykisk helsetjeneste (FPH) - Aldersgruppe 0-18 år finner du på Lørenskog kommunes nettsider

Forebyggende psykisk helsetjeneste (FPH) - Aldersgruppe 0–18 år

Barnevernstjenesten i Lørenskog

Løkenåsvn. 45, 1473 Lørenskog. Tlf. 67 91 30 30

Mer informasjon om Barnevern og familievern finner du på Lørenskog kommune sine nettsider.

Til toppen