Elevråd og allmøte

Elevråd og allmøter kan uttale seg og gi råd i alle saker som gjelder skolen, og skal blant annet arbeide for læringsmiljøet, arbeidsforholdene og velferdsinteressene til elevene.

 • Elevrådet skal være sammensatt av minst ett medlem for hver tjuende elev.
 • Allmøte er et forum for medbestemmelse for alle elever ved skolen. Elevrådet er bundet av vedtak i allmøtet.

Tillitseleven

I starten av skoleåret velger hver klasse en tillitselev. 

Tillitseleven representerer klassen i elevrådet, og i saker som klassen vil ta opp med lærere eller med ledelsen på skolen. Han/hun har også ansvar for klassens time i samarbeid med kontaktlærer.

I oppstarten av skoleåret får alle tillitselevene kurs i å drive med elevrådsarbeid.

Elevrådet

I elevrådet sitter tillitselevene fra hver klasse. 

Elevrådsstyret består av et utvalg av medlemmene i elevrådet.

Skolens elevråd er medlem av Elevorganisasjonen (EO), som holder kurs og støtter elevrådet med midler til ulike aktiviteter. Representanter fra elevrådet deltar på Elevtinget til Elevorganisasjonen en gang i året. 

Les mer hos elevorganisasjonen

Medlemmer i elevrådet

 • Oversikt over hvem som sitter i elevrådet (kommer)

Elevrådsstyret 2020/21

 • elevrådsleder Khan Zishan Farooq 1HSB
 • nestleder Alazander Jasmin Sanati 2SSA
 • sekretær Linda Akhmetovna Ozdamirova 1STB
 • komitéansvarlig Camilla Løkstad Weiby 2STC
 • økonomi- og miljøansvarlig Kathiya Mohanraj
 • informasjons- og kommunikasjonsansvarlig Fatima-Zahra Arrif 1STB

Plan for elevrådets møter

 • Møter i elevrådet (kommer)
 • Møter mellom rektor og elevråd (kommer)

Sakslister og møtereferater

Retningslinjer og støttemateriell elevråd og allmøte

Lovverk

Les mer på lovdata.no om retten til medbestemmelse, som er forankret i formålsparagrafen i opplæringsloven

Kontakt

Har du noe du vil ta opp? Kontakt elevrådsleder.

Til toppen