Elevundersøkelsen 2023

Den årlige elevundersøkelsen skal gjennomføres på Malakoff i løpet av de to siste ukene i november. Det er Utdanningsdirektoratet som lager undersøkelsen og målet er å få tilbakemeldinger fra elevene på hvordan de opplever skolen og skolehverdagen sin.

Jente sitter på en bank med PC - Klikk for stort bildeElevene på Malakoff skal svare på elevundersøkelsen de neste to ukene. Pixabay

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Den er obligatorisk å gjennomføre på alle trinn på Malakoff vgs i år. Hver enkelt kontaktlærer setter av tid i k-timene, slik at elevene får anledning til å svare på undersøkelsen i skoletiden. 

Elevene oppgir ikke navn, og det er ikke knyttet personnummer til svarene.

Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å følge opp skolemiljøet og elevenes trivsel. Det er frivillig å svare på Elevundersøkelsen og det er også mulig å hoppe over spørsmål. Utdanningsdirektoratet har ansvaret for at svarene i Elevundersøkelsen blir lagret og brukt på riktig måte.

Her finner du informasjon på flere språk

Her kan du logge inn for å svare på undersøkelsen.

Logg inn til elevundersøkelsen

Du får eget brukernavn og passord av kontakt-læreren din.

Elevundersøkelsen lages av Utdanningsdirektoratet og temaene i år er disse:

  • Trivsel
  • Motivasjon, arbeidsforhold og læring
  • Hjem-skole-samarbeid
  • Støtte fra lærer
  • Vurdering for læring
  • Medvirkning
  • Regler på skolen
  • Trygt miljø
  • Fysisk læringsmiljø
  • Grunnleggende ferdigheter

 

Du kan lese mer om undersøkelsen her:

Informasjon til foresatte og elever