Flere Europa-prosjekt på Malakoff

Elevene på Malakoff skal delta i tre europeiske utvekslingsprosjekt gjennom EU-støttede Erasmus+ de neste åra. Det ferskeste skal øke bevisstheten og forståelsen rundt felles europeiske verdier. 

Jente som ser på kart. - Klikk for stort bildeEU drifter Erasmus + utvekslingsprosjekt. ec.europa.eu  

Opp mot 40 elever vil få tilbud om deltakelse i utvekslingene de neste åra.

Malakoff har søkt og fått godkjent et nytt prosjekt som heter Disciplines in European context. Målet med prosjektet er å få økt bevissthet og forståelse om felles europeiske verdier og vår sosiale, kulturelle og historiske arv. Det skal skje gjennom fire ulike tema;  kunst, språk, historie og vitenskap. Partnerlandene, som utveksling og samarbeid skal skje gjennom, er Ungarn, Litauen, Polen, Portugal, og Sverige.

I tillegg deltar vi i to andre prosjekt; European citizens of tomorrow. Her er målet at elevene skal bli bevisst at de kan ta en aktiv rolle i å utforme Europa, at handling teller og at vi gjennom samarbeid, kritisk tenking og problemløsning kan skape en mer bærekraftig og lys framtid i Europa. Partnerland er Spania og Slovenia.

Creating critical thinkers today, solving problems tomorrow er det tredje prosjektetMålet er å utvikle kritisk tenking, lederegenskaper, kommunikasjon og sosiale ferdigheter i et interkulturelt miljø. Her samarbeider vi med Tyrkia, Spania, Romania og Slovenia.

På grunn av korona-pandemien er ikke alle reiser tidfestet ennå, men det er avklart at de som går Globalt medborgerskap på studiespesialisering vil bli prioritert på enkelte av prosjektene. 

Erasmus+ er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. Det er verdens største utdanningsprogram, med et budsjett på 26,5 milliarder euro for perioden 2021-2027. 

Til toppen