Elevundersøkelsen 2021

Den årlige elevundersøkelsen skal gjennomføres på Malakoff i løpet av uke 48 og 49. Det er Utdanningsdirektoratet som lager undersøkelsen og målet er å få tilbakemeldinger fra elevene på hvordan de opplever skolen og skolehverdagen sin.

Elev som skriver på pc. - Klikk for stort bildeVi oppfordrer alle elever til å svare på elevundersøkelsen når kontaktlærerne setter av tid til det. Pixabay  

Elevundersøkelsen er obligatorisk for Vg1 i høstsemesteret. I Viken fylkeskommune skal Elevundersøkelsen gjennomføres på alle trinn.  Gjennomføring skal skje i uke 48 eller 49 på Malakoff i år. Hver enkelt k-lærer setter av tid i k-timene, slik at elevene får anledning til å svare på undersøkelsen i skoletiden. 

Elevundersøkelsen lages av Utdanningsdirektoratet og temaene i år er disse:

  • Trivsel 
  • Motivasjon, arbeidsforhold og læring 
  • Hjem-skole-samarbeid 
  • Støtte fra lærer 
  • Vurdering for læring 
  • Medvirkning 
  • Regler på skolen 
  • Trygt miljø 
  • Rådgiving 

Du kan lese mer om undersøkelsen her:  Informasjon til elever og foresatte

Du finner mer bakgrunnsinformasjon her: udir.no

Til toppen