Grønt nivå fra 9.juni

Kommuneoverlegen i Moss har bestemt at de videregående skolene i Moss skal tilbake på grønt smittevernnivå fra onsdag 9.juni.

Koronavirus - Klikk for stort bildeFor første gang dette skoleåret er vi på grønt smittevernnivå i Moss. God smittehygiene er likevel påbudt. CDC/Unsplash        

Dette melder rektor på Teams for elever og ansatte:

Fra onsdag 9. juni er vi på grønt smittevernnivå for første gang dette skoleåret. Smittevernreglene på grønt nivå er:

 1. Ingen syke skal møte på skolen.
 2. God hygiene og normalt renhold.
 3. Hold avstand og unngå fysisk kontakt.

Dette var en god nyhet, og forsiktig optimisme er tillatt!

 

Det å holde skolene åpne er spesielt viktig for å sikre ungdom sosial og faglig utvikling. Derfor er det egne smittevernregler som gjelder på skolene enn ellers i samfunnet.

De tre grunnpilarene for å hindre smittespredning er:

1. Syke personer skal ikke være på skolen. Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme selv ved milde symptomer.

2. God hygiene. Hostehygiene og å holde avstand er avgjørende for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene er viktig for å hindre kontaktsmitte.

3. Redusert kontakt mellom personer. Økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer muligheten for smitte, også før symptomer på sykdom oppstår. Mindre grupper gir færre nærkontakter og mindre risiko for smitte.

Det er summen av tiltak som til sammen gir effekt mot smitte. Det er viktig at vi baserer våre tiltak på kunnskap om viruset, slik at vi kan hindre smittespredning.

Korrekt bruk av munnbind kan bidra til å redusere smittefaren fra personer som er smittet med koronaviruset, men beskytter i mindre grad brukeren mot smitte fra andre. Frivillig bruk av munnbind for videregående elever på skolen kan derfor bidra til å redusere smitte. Munnbind er mindre effektivt enn andre smittereduserende tiltak. Så hold avstand og å holde deg alltid hjemme når du er syk.

Munnbind kan brukes utenfor klasserommene, i fellesareal og kontorer, der det kan oppstå trengsel. Det er viktig å fortsette å holde avstand alle steder det er mulig, selv om det brukes munnbind. Husk håndhygiene når munnbindet skal tas på og av.

Vi minner om smittevernreglene og at 1-meter gjelder i alle situasjoner på skolen! Er du syk eller i karantene så skal du ikke møte på skolen, men gi beskjed til k-lærer.

Her kan du lese mer om status og tiltak for korona i Moss kommune. Moss kommune korona.

Dette er smittevernreglene våre på Malakoff:

 • Det skal være antibac i alle klasserom og i fellesarealer.
 • Vi skal bruke antibac før og etter vi bytter rom/klasse.
 • Ved undervisningsøktens slutt skal lærer spraye pultene, og elevene tørke over.
 • Kun elever som er i klasserommet før lunsj, kan spise lunsj i klasserommet.
 • Det er ikke tillatt å oppholde seg i skolebygg hvor man ikke har eller skal ha undervisning.
 • Faglærer oppfordres til å flytte pause- og lunsjtidspunkt hvis mulig.
 • Faglærer må tydeliggjøre i sitt fag hvordan elevene generelt skal følge undervisning hjemmefra ved kortvarig fravær (f.eks NDLA, ASK, Teamsmøte).
 • Elever som blir langvarig borte fra skolen skal ha skriftlig avtale med fagleder/utdanningsleder om undervisning og vurdering.
 • Er det elever fra flere klasser i en gruppe, skal disse elevene sitte gruppert klassevis i rommet. Elevene skal ha faste plasser.
 • Syke elever skal ikke være på skolen. Det er ok dersom du har restsymptomer og er feberfri etter sykdom.
 • Alt helserelatert fravær er R-fravær.
 • Elever som følger undervisning hjemmefra skal ikke ha fravær, men fraværskode "!" Er eleven ikke tilstede på Teams-møter e.l., må faglærer sette fravær. 10%-regelen gjelder fremdeles for alt fravær som ikke skyldes helse.

Mvh rektor

Svein Hykkerud

Utdanningsdirektoratets oversikt over smitteverntiltak

Råd til personer som er i hjemmekarantene

Om karantene på flere ulike språk

Til toppen