Globalt medborgerskap - nytt tilbud på Malakoff

Er du opptatt av alt det urettferdige som skjer i verden? Reagerer du når de voksne ikke tar klima-trusselen på alvor? Blir du glad når ungdom engasjerer seg mot rasisme og misbruk av makt? Kunne du tenke deg å komme i kontakt med ungdommer i andre land gjennom studiereiser og utveksling?

Da er trolig det nye samfunnsvitenskapelige tilbudet vårt, Globalt medborgerskap, noe for deg.

På Vg 1 går du vanlig studiespesialisering med programfaget psykologi 1. På vg2 og Vg3 får du disse fagene; sosiologi og sosialantropologi, kommunikasjon og kultur og politikk og menneskerettigheter. Du har også mulighet til å velge noen av de andre programfagene vi har på Vg2 og Vg3.

Elevene på Globalt medborgerskap (GM) vil jobbe mer og tettere sammen enn de som går vanlig studiespesialisering. Både i fellesfagene og i programfagene skal faglærerne samarbeide for at elevene skal få jobbe mer i dybden. Vi skal jobbe med samme problemstilling i flere fag samtidig. Vi ønsker at elevene skal få bestemme mer og bli produsenter i stedet for konsumenter.

Du vil lære mye om kritisk tenkning, samarbeid og lederskap. Du vil få kunnskaper og ferdigheter som næringslivet etterspør i framtidas yrker. 

Vi vil også invitere internasjonale kontakter, organisasjoner og næringsliv for å variere undervisningen.

Linja GM skal på studieturer og delta i Erasmus +. På studieturer er hele klassen med og det blir finansiert gjennom dugnadsarbeid. Erasmus + er internasjonaliseringsarbeid som er finansiert av EU systemet. Du kan lese mer på Erasmus+ sine sider.  

Erasmus+ 2014-2020 (diku.no)

Vi har to pågående Erasmus+ program.

  1. “European Citizens of tomorrow” der partnere er Spania og Slovenia
  2. “Creating critical thinkers today – solving problems tomorrow” der partnere er Romania, Tyrkia, Spania og Slovenia

Etter å ha tatt Globalt medborgerskap på Malakoff er du klar til å studere videre innenfor samfunnsvitenskapelige fag. Du kan lese mer om tilbudet her: Studiespesialisering - Malakoff videregående skole

Søk studiespesialisering på Malakoff på VIGO, innen 1. mars.

I tillegg må du sende en kort søknad på e-post til: anneol@viken.no

slik at vi får registrert at du ønsker å gå på Globalt medborgerskap.

Velkommen til et nytt og spennende studietilbud hos oss!

Til toppen