Tar læring til et nytt nivå

AR-teknologi (Augmented Reality) i undervisningen kan øke motivasjonen og interessen til elevene, mener naturfagslærer Camilla Gunnarstorp Auberg på Malakoff. Klassen hennes bruker appen AR Aschehoug sammen med læreboka Naturfag SF, og med hjelp av mobilen popper bildene opp til tredimensjonale modeller. 

Lærer Camilla Gunnarstorp Auberg på Malakoff tester ut AR-teknologi sammen med elevene sine. Johanne Nyborg, Aschehoug   

Teknologien er ment å hjelpe elevene til å visualisere fagstoffet i læreboka. Når elevene skanner enkelte sider i læreboka med mobilene eller nettbrettene sine, vises bildene eller modellene i 3D. 

– Det at de kan få opp videoer som de kan se på når de skal repetere stoffet, og at de faktisk kan få opp 3D-modeller som de kan snu og vende på, det synes jeg er kjempekult. Det tar læringen til et helt nytt nivå, sier Camilla til Aschehoug Forlag, som har utviklet appen.

 Elevene til  Camilla er enige. – Det gjør læringen mer gøy!

Naturfagslæreren mener at  AR-teknologien kan gjøre det enklere når man skal undervise i deler av naturfaget som ikke kan sees med det blotte øyet, for eksempel DNA. Elevene hennes mener at dette også er en av styrkene ved å bruke en slik app i undervisningen.

– I en vanlig bok kan det være litt vanskelig å lese alt fordi det tar mye tid, men mange av videoene er veldig lærerike og jeg synes det er bedre å se på videoer enn å lese, forteller Diana, en av elevene, til Aschehoug.

Flere av elevene nevner også at de synes det er enklere å forstå teksten når de kan se på 3D-modellene i tillegg.

(Gjengitt med tillatelse fra Aschehoug skole)

 Mobil over bok. - Klikk for stort bildeAR-teknologi visualiserer endimensjonale bilder til 3D-modeller du kan snu og vende på. Johanne Nyborg, Aschehoug.    Ved hjelp av mobil eller nettbrett kan elevene få visualisert modeller fra boka. Aschehoug    

Til toppen