Ukentlig massetesting starter opp

Skolen vil fra uke 19 teste flest mulig elever for koronavirus hver uke. Målet med testingen er at elever skal kunne være mest mulig til stede på skolen. Hvis vi tester mange, kan vi oppdage smitte tidlig og kan sette inn tiltak for å stanse et større utbrudd av covid-19. NB! Flere falske positive i uke 20. Les mer ...

Klikk for stort bildeElever og lærere på Malakoff får tilbud om massetesting av klasser for å holde mest mulig åpent. Stockbilder  

NB!

Alle som fikk positivt utslag på hurtigtestene sine i uke 20 har testet negativt på ny PCR-test. Dermed er alle elever og lærere ute av karantene. 

Det er frivillig å bli testet, og elevene bestemmer selv om de vil delta eller ikke.

Vi kommer til å tilby test én gang i uken. Testingen vil foregå i klasserommene. Koronavertene vil veilede oss i hvordan vi tar testen. Prøven tar den enkelte selv fra nesen, og alle vil få opplæring i dette. Testingen er ikke smertefull.

Resultatene fra testen er klare 15–20 minutter etter at prøven er tatt.

Hvis testingen viser at ingen i klassen er smittet (bare negative tester) får klassen ingen melding.

Hvis testingen viser at én eller flere i kohorten/klassen er smittet (én eller flere positive tester), vil det bli delt ut munnbind og de som ble testet samtidig sendes hjem. For elever under 16 år vil foreldre/foresatte bli kontaktet.

Dersom hurtigtesten din er positiv må du i isolasjon. Du blir da kontaktet av skolen og får beskjed om hva du skal gjøre videre. Dersom du skal i karantene får du beskjed om dette fra skolen.

Det må også tas en ny prøve av deg som blir sendt til et laboratorium for analyse. Dette for å sjekke om resultatet fra hurtigtesten er riktig.

Dersom du tester positivt vil det være bare du og eventuelt dine foreldre/foresatte som får beskjed om dette. Skolen har taushetsplikt.

Selv om du tester deg jevnlig er det viktig at du fortsatt følger smittevernrådene som gjelder for alle.

Bakgrunn for massetesting

Tiltak som er satt i verk gjennom det siste året har ført til at barn og unge i perioder har mistet sosiale møteplasser, spesielt når skoler har blitt stengt.

Regjeringen, helsemyndighetene, kommunene og skolene er enige om at dette er vanskelig for de som er unge. Samtidig får elevene bedre opplæring når skolen kan være åpen.

Derfor prøver vi å finne metoder som gjør at skolene kan være åpne, selv om det er mye smitte i samfunnet rundt skolen.

Ved å teste elever og ansatte jevnlig kan vi også redusere risikoen for spredning av viruset.

Mer informasjon

Mer informasjon om covid-19 (koronavirus) finner du på

helsenorge.no og på Moss kommunens nettside

De tre grunnpilarene for å hindre smittespredning vil fremdeles være:
1. Syke personer skal ikke være på skolen. Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme selv ved milde symptomer.

2. God hygiene. Hostehygiene og å holde avstand er avgjørende for å begrense dråpesmitte, mens håndhygiene er viktig for å hindre kontaktsmitte.

3. Redusert kontakt mellom personer. Økt fysisk avstand mellom mennesker reduserer muligheten for smitte, også før symptomer på sykdom oppstår.

Vi håper at ukentlig testing ville kunne gjøre at det blir mer undervisning på skolen og hindre full nedstengning av skolen som vi har hatt flere ganger denne våren. Når elever og ansatte i tillegg har vist at de er dyktige på å overholde skolens smitteverntiltak, så er det lov å tro at det fortsatt skal være lave smittetall på Malakoff.

Med vennlig hilsen

Svein Hykkerud

Rektor Malakoff videregående skole

Til toppen