Undervisning om vold i nære relasjoner

Forebyggende team ved krisesenteret i Moss skal denne våren besøke flere klasser på skolen vår. Tema er vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep.

Fortvilet anonym jente. - Klikk for stort bildeKrisesenteret vil undervise og forebygge om vold i nære relasjoner. Stockbilder   

Krisesenterets forebyggende team arbeider med helsefremmende arbeid og tiltak knyttet til problematikken vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep. Arbeidet er rettet mot elever i grunnskole og i videregående skole. 

Krisesenterets team har utviklet alderstilpassede og kvalitetssikrede undervisningsopplegg, der de ønsker å bevisstgjøre og styrke barn og unge. Denne undervisningen kan også være forebyggende i forhold til barn og unge som krenker andre barn og unge, fordi vi tar opp konsekvensene av grenseoverskridende atferd.

Til stede i undervisningen er kontaktlærer, helsesøster samt en eller to ansatte fra forebyggende team ved krisesenteret.

Som foreldre /foresatt lurer du kanskje på hvorfor du ikke er blitt informert om denne undervisningen i forkant? Årsaken til dette er at vi ønsker at alle elever skal få delta i denne undervisningen, og at temaet er så viktig at elever verken kan eller skal holdes hjemme på grunn av at krisesenteret kommer. 

Her er noen nyttige lenker der du kan lese mer:

Mosseregionens nettsted for forebygging av vold i nære relasjoner: utenvold.no

Trenger du hjelp til å slette informasjon/bilder som ligger på nett: slettmeg.no

Benytt 02800 for å kontakte lokalt politi og 112 hvis du er i nød: politiet.no

VO-linjen er Vold- og overgreplinjen, en hjelpelinje for alle som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner. Hos VO-linjen kan du snakke om opplevelsene dine, få hjelp, råd og svar på spørsmål. VO-linjen er døgnåpen, anonym og gratis: VO-linjen

Dersom dere som foresatte/pårørende har behov for å snakke med krisesenteret om undervisningen eller eventuelle andre spørsmål kan dere kontakte Forebyggende team Krisesenteret i Moss på telefon 69 25 05 50 

Til toppen