Vi står sammen om et godt skolemiljø

På Malakoff står vi sammen om å skape et trygt og godt skolemiljø. Vi har nulltoleranse for krenkelser, hærverk og vold. Denne høsten har det dessverre vært noen uønskede hendelser som vi ønsker å fortelle hvordan vi har håndert.

Et av tiltakene våre ansatte arrangerer for et godt skolemiljø er Verdensdagen for psykisk helse. Her fra oktober 2022.

Det er mange elever på Malakoff i år, og stort sett trivelige elever. Men, noen få har blant annet forstyrret undervisning ved å gå inn i klasserom de ikke hører til i. Dette skaper ikke et godt skolemiljø, og det er alvorlig.

Dessverre har vi også hatt andre utrivelige hendelser i år. Vi har hatt elever som har utfordret hverandre, både digitalt og ikke-digitalt, til å utføre hærverk og lite sjarmerende tiktok-utfordringer. Blant annet har gratisfrukten vår blitt stjålet og brukt til hærverk.

På Malakoff har vi som dere vet nulltoleranse for krenkelse, vold og hatytringer. Elever skal opptre høflig og med respekt overfor andre elever og ansatte. Derfor vil elever som bryter dette bli bortvist for resten av skoledagen. Dette gjelder også for elever som oppholder seg et sted de ikke skal være. Bortvisning medfører adferdsanmerkning og fravær. Ved hærverk blir man også erstatningsansvarlig.

Vi mener det er viktig å respektere egen og andres undervisning, og at alle elever må ta ansvar for å skape et godt og trygt skolemiljø for seg selv og for medelever. Ved å tydeliggjøre reglene og sanksjonene ønsker vi å oppnå ro, trygghet og fokus på undervisningen.

Vi sørger også for at personale og miljøveileder blant annet er til stede i de travle friminuttene i vår nyåpnede og hyggelige kantine.

Se gjerne våre facebooksider og Instagramkonto som viser mange av våre miljøskapende og positive aktiviteter.

Vi minner om rutinene våre for å håndtere 9A-saker: Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø - Malakoff videregående skole (viken.no)

Takk til alle som bidrar til et godt og trygt skolemiljø!

Med vennlig hilsen
Svein Hykkerud
Rektor Malakoff videregående skole