Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten gir råd og veiledning om din helse og trivsel. Vi kan henvise videre til lege, PPT eller andre instanser. På Malakoff har vi egen helsesykepleier og psykiatrisk sykepleier.

To damer i hver sin boble. Cecilie jensen helsesykepleier og psykiatrisk sykepleier Mona Zimmermann til høyre. - Klikk for stort bildeHelsesykepleier Cecilie Jensen (t.v.) og psykiatrisk sykepleier Mona Zimmermann Fishbain stiller opp for elevene på Malakoff. Merete Kildahl

Du kan snakke med oss om: 

 • personlige problemer eller bekymringer knyttet til hjem, skole eller venner 
 • prevensjon, graviditet, kjønnssykdommer, underlivsplager 
 • søvnvansker, ernæring 
 • stress, sorg, angst og depresjon, spiseproblemer, selvskading, smerter 
 • mobbing, skolefravær, lav selvfølelse eller selvtillit, ensomhet, prestasjonsangst, konsentrasjonsvansker 
 • fysisk og psykisk vold, overgrep og voldtekt 
 • rusmidler, røyk/snus 
 • etc. 

Kontakt oss

Bank på hos helsesykepleier Cecilie Jensen i 1.etasje i B-blokka eller spør etter psykiatrisk sykepleier Mona Zimmermann Fishbain. Henne finner du innerst i biblioteket på eget kontor. Du får også kontakt med dem på Teams chat, mobil/sms og e-post. 

Helsesykepleier

Cecilie Jensen

Mobil 96 94 83 09

E-post: ceciliejen@viken.no

 

Psykiatrisk sykepleier

Mona Zimmermann Fishbain 

Mobil 94 00 93 67

E-post: monafi@viken.no

Obs: ikke send sensitive personopplysninger på sms/e-post/Teams chat. 

Skolehelsetjenesten

 • Time hos helsesykepleier regnes som dokumentert fravær og teller ikke med i fraværsgrensen på 10 prosent. 
 • Tilbudet er gratis. 
 • Helsesykepleier har taushetsplikt. Ved mistanke om mishandling i hjemmet eller alvorlig omsorgssvikt, har vi meldeplikt til barnevernstjenesten. 

Helsestasjon for ungdom 

Utenom trefftidene på skolen, kan du benytte deg av tilbudet på Helsestasjon for ungdom.      

Se også  

Til toppen