Rett til et trygt skolemiljø

Du har rett til et trygt og godt skolemiljø, uten mobbing. Det er din opplevelse av hvordan du har det på skolen som er avgjørende.

Fire par ungdomsføtter på rad - Klikk for stort bilde Kristin H Josefsen/Viken fylkeskommune  

Til toppen