Historien bak Malakoff

Navnet Malakoff stammer fra Krimkrigen (1853–1856) og var navnet på et fort i byen Sevastopol i dagens Ukraina.  Krimkrigen sørget for stor rikdom til familien Gerner fra Moss og to brødre ønsket å markere takknemlighet over velstanden den ga dem. De fikk reist to minnesmerker, det ene var et utkikstårn på det høyeste punktet på Melløs gård - som ble kalt Malakoff etter bastionen og fortet med samme navn i Sevastopol. 

Et gammelt steintårn - Klikk for stort bildeMalakoff-tårnet lå ved den lille parken nord for Byfogd Grundts vei, men ble revet i 1901. Hentet fra: mossehistorien.blogspot.com  

Fortet eller bastionen falt i slaget om Sevastopol i 1855, etter lang tids beleiring. Vestmaktene vant viktige slag på Krimhalvøya. De to brødrene Gerner ville markere dette og sin takknemlighet over velstanden de tilegnet seg og fikk reist hvert sitt minnesmerke. Utsiktstårnet Malakoff ble bygd på det høyeste punktet på Melløs gård av stein som ble ryddet ved oppdyrking av jordene omkring.  Det andre utsiktstårnet fikk navnet Balaklava og ble bygget på Gerner sin eiendom på Orkerød på Jeløya. 

Malakoff-tårnet lå ved den lille parken nord for Byfogd Grundts vei, men ble revet i 1901. I 1912 ble det åpnet en idrettsarena der Malakoff skole ligger nå. Den ble spesielt populær for skøytesporten og det ble arrangert flere NM-konkurranse herr. Malakoff-jordene ble kjøpt av Moss kommune i 1931 og det bla lagt ut tomter til boligbygging. På Østre Malakoffjordet ble Melløs stadion anlagt i 1938. Da ble også Malakoff, som inntil da hadde tilhørt Rygge kommune, innlemmet i Moss.

Gammelt luftfoto av fotballbane midt i et boligstrøk. - Klikk for stort bildeIdrettsparken på Malakoff lå der Malakoff vgs ligger i dag. Lånt fra: mossehistorien.blogspot.com  

Les mer om Malakoff på nettsiden Mossehistorien

Informasjon og bilder er hentet med tillatelse fra nettstedet: mossehistorien.blogspot.com