Internasjonalisering

NB! For skoleåret 20/21 knytter det seg stor usikkerhet om faktisk reisevirksomhet på grunn av korona-situasjonen, men vi etterstreber virtuelle møtepunkt for at ungdom skal få møte hverandre på tvers av de europeiske landegrensene.

 

Verden endrer seg raskt både kulturelt, sosialt og politisk. Internasjonalisering er derfor et viktig skolepolitisk mål, både nasjonalt og i Viken fylkeskommune. St. meld. Nr. 14 sier at alle i norsk skoler skal få ta del i internasjonalt relevant fagkunnskap og samtidig lære om språk og kultur.

Klikk for stort bildeInternasjonal klasse på utveksling til Lund i Sverige 2019. 

Internasjonalisering har lenge vært et satsningsområde på Malakoff, og vi tilbyr både studieturer og elevutvekslinger. Vi har god erfaring med at internasjonalisering har en positiv effekt på både lærere og elever. Det gir oss nye perspektiver, holdninger, kunnskaper og ferdigheter som er viktige å ha med seg videre i livet.

Studieturer er en viktig metode for å anvende språkfag, skaffe seg kulturkunnskap og internasjonal handlingskompetanse. De siste årene har elevene våre fått muligheter til å være med på studieturer til Tyskland, Frankrike Island og Belgia.

På Malakoff har vi også flere elevutvekslinger. Dette er en fantastisk mulighet for elevene våre til å tilegne seg interkulturell kompetanse. Gjennom samhandling med andre ungdom i Europa blir man som elev mer bevisst sine muligheter som Europeiske borgere samt å utvikle kunnskap og forståelse for kulturelle forskjeller og likheter. Man får i tillegg utvikle språklige ferdigheter og forståelse for språklig mangfold.

Vi har hvert år elevutveksling med en skole i Eindhoven i Nederland. Internasjonal klasse på Vg1 reiser ned dit på høsten og tar imot gjester på våren. Dette er en utveksling med tradisjoner hvor vennskapsbånd har blitt knyttet i tillegg til at dette er læring for livet.

Skolen har tidligere gjennom flere år deltatt i Comenius prosjekter og er nå deltakere i to Erasmus+ prosjekter der elever får muligheter til læring og opplevelser med ungdom fra flere Europeiske land, som Spania, Slovenia, Portugal, Tyrkia, Polen, Litauen, Ungarn og Sverige.

Gjennom disse internasjonale prosjektene får elevene muligheter til å utvikle seg språklig i tillegg til å reflektere rundt sin egen rolle, muligheter og utfordringer i en globalisert verden. Elevene får kjenne på internasjonal solidaritet, og forstå viktighet av demokrati og bærekraftig utvikling globalt.

Til toppen