Lektor2-skole

Malakoff satser på gjøre realfagene på skolen spennende og aktuelle. Vi samarbeider blant annet med Borregaard i Sarpsborg. Vi får besøke deres forskningsavdeling og deres ansatte kommer med egne undervisningsopplegg til oss.

Klikk for stort bildeVi samarbeider med Borregaard Industrier og får blant annet besøk av deres ansatte med aktuelle undervisningsopplegg. Her lager elevene egen hudkrem. Merete Kildahl  

Hva er Lektor2-ordningen? 

Lektor2-ordningen er en nasjonal realfagsatsing, der målet er å bidra til å: 

  • stimulere elevenes interesse og motivasjon for realfag 
  • øke elevenes læringsutbytte
  • øke rekrutteringen til realfagene
  • øke læreres kompetanse i samarbeid med arbeidslivet 

Ordningen finansieres av Kunnskapsdepartementet og ledes og driftes av Naturfagsenteret ved Universitetet i Oslo. 

Hvordan jobber skolen med dette? 

Realfagslærer ved skolen og en ekstern fagperson samarbeider om å utvikle gode undervisningsopplegg som kan engasjere elevene og gi dem et innblikk i hvordan realfagene er viktige i arbeidslivet – også utenfor skolen. 

Positivt for elevene

  • Hvilke elever involveres i ordningen? 
  • Hva kan elevene forvente å sitte igjen med etter gjennomført opplegg? Bedre karakterer? Bedre forutsetning for å lykkes innen realfag i arbeidslivet? 

Les mer 

Til toppen