Tilbud til minoritetsspråklige

Minoritetsspråklige elever kan ha rett til særskilt språkopplæring. Minoritetsspråklige kan også få opplæring på en videregående skole i kombinasjonsklasser eller i forberedende kurs, før oppstart i vanlig videregående opplæring.

Elever i laboratoriefrakker i naturfagsrommet. - Klikk for stort bildeKombinasjonsklasser er for deg med kort opphold i Norge og som har behov for en overgang til videregående skole. Trine Sirnes   

Kombinasjonsklassene på Malakoff drives i samarbeid med Moss kommune. Målet er at elevene skal ha et best mulig faglig grunnlag for å fortsette i et ordinært tilbud på videregående skole innen et eller to år. Målet er også at elevene skal forstå det norske skole- og utdanningssystemet så godt at de kan velge rett programområde når de søker seg over i vanlig videregående skole.

I kombinasjonsklassen jobber vi med fagene du kjenner fra ungdomsskolen slik at du får et godt grunnlag for å starte på videregående skole, samtidig som du blir kjent med andre ungdommer på forskjellige utdanningsprogram.

Les mer om tilbud for minoritetsspråklige hos Viken fylkeskommune