Tilrettelagt opplæring

Dette tilbudet er til elever som har behov for en tilrettelagt opplæring. Det vil si at de har en individuell opplæringsplan (IOP) med kompetansemål fra helse- og oppvekstfag, bygg- og anleggsfag eller teknologifag. Vi vektlegge praktisk arbeid og læring av ferdigheter den enkelte vil ha behov for i arbeidslivet og voksenlivet. Et av hovedfokusene på avdelingen er å bistå elevene til å utvikle ferdigheter innen livsmestring.

Hva er livsmestring?

”Å utvikle ferdigheter og tilegne seg praktisk kunnskap som hjelper den enkelte til å håndtere medgang, motgang, personlige utfordringer, alvorlige hendelser, endringer og konflikter på en best mulig måte. Å skape en trygghet og tro på egne evner til å mestre også i fremtiden.” (Prebensen & Hegestad, LNU, 2017)

Dette er viktige egenskaper i forhold til å ta gode valg for seg selv, klare seg best mulig etter endt skolegang.

For å nå disse målene møter vi elevene på avdelingen med å vektlegge praktisk arbeid og læring av ferdigheter den enkelte vil ha behov for i voksenlivet.
Elevene på studiespesialiserende linje får tre år i skolen.
Yrkesfagelevene går to år på skolen og deretter to år som lærekandidat ved Fortuna, Personalpartner eller i ekstern bedrift. Dette kan føre til et kompetansebevis og noen vil også ha mulighet for å ta fagbrev på sikt.

Enkelte elever kan også få tilbud om vg-3 i skolen.