Avsluttende utvekslinger i to av våre Erasmus-prosjekter

Den 1.-6. mai 2022 reiste to grupper med til sammen 14 elever og 7 ansatte fra Mysen vgs til våre partnerskoler i henholdsvis Medigidia, Romania med prosjektet #IncluDem og Roccadaspide, Italia med prosjektet SITES. Utveksling i Medigidia, Romania Mysen vgs   

I Romania bodde Mysen-elevene i vertsfamilier for å leve seg inn i og få et ekte innblikk i rumensk kultur og levesett. I tillegg til å bli kjent med våre rumenske venner, deltok også elever og lærere fra Latvia og Polen på utvekslingen. Temaet var sosial inkludering og ungdommers demokratiske deltakelse i partnerlandene, og så vel faglige presentasjoner og gruppediskusjoner, som skolebesøk og sightseeing i București og Constanța, ble gjennomført med stor entusiasme for alle involverte.

På reisen til Italia, møtte Mysen-gruppa medelever og kollegaer fra både Spania, Belgia og Hellas, i tillegg det italienske vertskapet. Temaet for utvekslingen var hvordan idrett kan bidra til fellesskap og sosial inkludering, og flere av aktivitetene innebar sportslig deltakelse. Også i Italia ble spennende steder besøkt, som Pompeii og Agropoli, og deltakerne melder tilbake om en svært vellykket og inspirerende tur.

Utvekslingene til Romania og Italia markerte på hvert sitt reisemål avslutningen av #IncluDem- og SITES-prosjektene som begge ble startet i 2019. Siden da har vi hatt vært tre svært lærerike prosjektår, for både elever og ansatte, og ideer og nettverk som har blitt skapt, danner totalt sett et sterkt grunnlag for vårt fremtidige arbeid med internasjonalisering.

De neste skoleårene har Mysen videregående skole mange nye og spennende Erasmus-prosjekter og utvekslinger som skal gjennomføres, fra flere av skolens avdelinger og til en rekke ulike europeiske partnerskoler, og internasjonalt arbeid som dette gir utvilsomt en ny og spennende dimensjon til læringsarbeidet vårt.

Så hvis du som elev, nå eller de neste årene, har lyst til å delta, er det bare å ta kontakt med kontaktlæreren din eller skolens Erasmus-team! Vi håper at du blir med!

Utveksling i Roccadaspide, Italia Mysen vgs  

Til toppen