Dembra

Mysen vgs har høsten 2022 blitt en Dembra – skole, og vi følger Dembra sitt kursopplegg og veiledning

Dembralogo - Klikk for stort bilde

Kjernen i Dembra er forebygging av ulike former for gruppefiendtlighet gjennom å bygge demokratisk kompetanse, med inkludering og deltakelse, kritisk tenking og mangfoldskompetanse som sentrale prinsipper. Mysen vgs er stolte av sitt mangfold, og vi ønsker å bruke de ressursene et mangfold gir til å være en god skole for alle elever og ansatte!

Info-skriv til foresatte: https://dembra.no/no/foresatte/

Til toppen