Elevrådet 2021-2022 er i gang

Årets elevrådsarbeid er godt i gang, og elevrådet har hatt oppstartssamling på Slettevold gård med TeamKraft. Her var det teambuilding, samarbeidsoppgaver, gode samtaler og god mat, - og ikke minst valg til de ulike rollene i elevråd og andre utvalg.

Elevrådsstyre 2021 – 2022, med verv:

Leder: Hedda Krogstad Eriksen - 3HEA
Nestleder: Deivid Garcia – 3MKA
Sekretær: Sandra Kristine Lundh – 1SRA, Shukri Abdullah – 1STC
Økonomiansvarlig: Moa Larsdatter Jaavall – 1STD
Styremedlemmer: Eroll Shabani – 3PBY, Fredrik Sanner – 3STB
Vara (møter på alle møter): Maja Mekin – 1HSC

Elevrepresentanter i ulike råd:

Skoleutvalg (4 representanter):

  • Hedda Krogstad Eriksen (3HEA)
  • Fredrik Sanner (3STB)
  • Eroll Shabani (3PBA)
  • Sila Engen (2SRA)

Ungdommens kommunestyre (4 representanter):

  • Ingrid Haakaas (2MKA)
  • Laurie Shima (2STA)
  • Celine Nilsen (1HSA)
  • Merjem Muratovic(1STA)

Viken ungdommens fylkesråd (1 representant):

  • Moa Larsdatter Jaavall (1STD)
Til toppen