Elevundersøkelsen 2021

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, fylkeskommunen og staten for å gjøre skolen bedre. 

Elevundersøkelsen Pixabay  

På Mysen vgs. gjennomføres undersøkelsen i 2021 i uke 43. Undersøkelsen tar ca. 1 skoletime.

Når undersøkelsen er gjennomført vil elevrådet samles for å analysere resultatene. Dette vil så bli brukt videre med personalet for å utvikle vår praksis ytterligere.

Jo flere elever som svarer på undersøkelsen, jo sikrere blir resultatet. Vi oppfordrer alle elever til å svare på undersøkelsen, og være ærlige i sine svar. Dette sikrer oss best mulig grunnlag for å kunne lage en enda bedre skole sammen med elevene.

Les mer om elevundersøkelsen (Udir)

Informasjon til foreldre og foresatte om Elevundersøkelsen

Til toppen