Endret skoledag fra august 2022

Fra august 2022 vil skoledagen være kl. 08.00 - 15.30 (til kl. 13.50 på torsdager).

Fra skoleåret 2022 – 2023, i august, vil de ytre rammene for skoledagen endres for Mysen og Askim vgs. De nye tidene vil være kl. 08.00 – 15.30 fire dager i uken, og til kl. 13.50 for elevene på torsdager. Dette er mer likt det de andre skolene i Viken allerede har.

Det gjør at vi kan få til mer samarbeid for lærerne, og gjøre skolen enda bedre for dere elever. Det gir oss også bedre muligheter til å gi dere elever de timene dere faktisk har krav på, noe vi sliter med i dagens organisering. "Jeg har stor forståelse for at det ikke er populært å måtte stå opp tidligere for å reise på skolen, men slik har altså andre elever det i Viken allerede", sier rektor Lasse Thorvaldsen.

Til toppen