Er du forelder til en ungdom på ungdomsskolen eller starten av videregående skole?

Planlegging av russefeiringen starter tidligere og tidligere, og flere kan oppleve å falle utenfor allerede på starten av videregående fordi de ikke har en russegruppe ennå eller ser at formen på feiringen ikke er for dem. Du er herved invitert til digitalt foresattemøte om en mer inkluderende russefeiring, og et trygt og godt skolemiljø.

Ungdom i Viken ønsker seg en ny og mer positiv feiring der alle kan være med uavhengig av gruppetilhørighet, økonomi, religiøs eller kulturell tilhørighet, kjønnsidentitet, seksuell orientering eller funksjonsevne. Det får vi best til sammen.

Torsdag 4.mai kl.19.00 til kl.20.15, arrangerer vi et digitalt foresattemøte for de med barn på ungdomsskolen, vg1 og vg2. Møtet passer også godt for de som jobber med ungdom. Dere er velkomne til å delta digitalt, og gjerne dele den videre med aktuelle deltakere.

På dette møtet gir vi mer informasjon om feiringen, ungdom vil dele sine ønsker og erfaringer, og vi vil ta for oss hvordan foresatte kan bidra til en god skoletid og en feiring som er for alle.
Du vil møte ungdom fra Sarpsborg ungdomsråd, russens hovedstyre i Viken,
fylkesråd for utdanning og kompetanse, Heidi Westbye Nyhus,
Rektor ved Asker vgs, Cathrine Kittilsen Zandjani
Politiet v/Jan Kevin Brunvoll, helsesykepleier Tone Lise Jakobsen og ombudet for barn og unge i Viken, som alle jobber for en bra skoletid og bedre feiring!

Lenke til møtet legges ut på denne siden nærmere arrangementet https://fb.me/e/RaWl6MqJ og på vår hjemmeside Vil du snakke med noen om russetiden? - Viken fylkeskommune

Opptak av møtet vil være tilgjengelig i etterkant av sendingen.

Velkommen!

Med vennlig hilsen
Henrikke Bugdø-Aarseth
Ombudet for barn og unge i Viken

Web: www.viken.no/ombud