Mysen videregående Erasmus-kick-off i Brussel

Mysen vgs er Erasmus+ skole og har samarbeidsskoler i Polen, Belgia, Tyskland, Romania, Baskerland og Belgia. Forrige uke var fire representanter fra Mysen i Brussel for å møte de andre skolene. 

Den 24. oktober dro Fredrik Arnesen, Helene Molander Lunde, Christer Karlsen og Lars Johansson til Brussel for å arrangere et møte i Erasmus+-prosjektet Remember. Møtet ble arrangert i Osloregionens Europakontors lokaler i EU-hovedstaden. Blant målene med møtet var å bli bedre kjent med lærere og skoleledere fra fem partnerskoler i Polen, Belgia, Tyskland, Romania, Baskerland og Belgia. I løpet av oppholdet var deltakerne på besøk ved Europaparlamentets historiemuseum og på et foredrag om Human Rights House Foundations. Mysen videregående bidro også med støtte til partnerne våre og hvordan de kan drive historieundervisning med menneskerettigheter som tema.

Remember er et historie- og menneskerettighetsprosjekt, som er finansiert av EUs utveklingsprogram Erasmus+, der elever fra de ulike partnerskolene skal dra på utvekslinger til hverandre de kommende skoleårene. Før utvekslingene skal elevene jobbe med sin egen lokalhistorie og vise fram denne gjennom opplevende undervisningsmetoder. Under utvekslingen til Mysen, som etter planen skal bli gjennomført neste høst, er flyktningetrafikken over svenskegrensa og holocaust i Norge hovedtemaene. Førstkommende vår går turen til Tyskland, Belgia og Polen der 17 elever og seks lærere fra Mysen deltar. Målet for prosjektet at elevene skal bli bevisste på sin egen plass i historien, og at de kan påvirke fremtiden ved å være aktive samfunnsdeltakere i nåtiden.

Vi ser fram mot flere prosjektaktiviteter de neste månedene og årene.

Til toppen