Stort engasjement og ivrige elever på feltarbeid i biologi

I Fredrikstad så elevene nærmere på biologisk mangfold i det marine miljø med fokus på artstilpasninger og ulike miljøpåvirkninger. 

Biologiekskursjon Mysen vgs  

Mange forskjellige arter og spennende funn ble gjort da elevene brukte diverse utstyr for å utforske havet nærmere. Med bruk av hover, teiner, fiskestenger, fangstnett og diverse måleapparater ble data om både levende og ikke levende faktorer samlet inn til videre prosjektarbeid.

Til toppen